Wie zijn we?

Stichting Onbekende Helden is een organisatie ontstaan vanuit het bedrijfsleven als praktische uiting van waardering voor onze veteranen die zich hebben ingezet voor de wereldwijde vrede, veiligheid en nationale vrijheid. Een veteraan is een (voormalig) militair die onder oorlogsomstandigheden heeft gediend en/of voor één of meerdere vredesoperaties naar het buitenland uitgezonden is geweest. Die militair kan bij ieder krijgsmachtdeel hebben gediend en zowel in detachementsverband of individueel uitgezonden zijn geweest.

Waarom Onbekende Helden?

Onze veteranen hebben wereldwijd belangrijk en potentieel gevaarlijk werk uitgevoerd namens de Nederlandse samenleving. De stichting Onbekende Helden is van mening dat onze samenleving daar niet voldoende waardering voor heeft en als die waardering wel aanwezig is daar te weinig mee wordt gedaan. Met de stichting willen we veteranen niet alleen praktische ondersteuning bieden vanuit het bedrijfsleven, ook willen we meer draagvlak (of meer begrip) creëren onder de Nederlandse bevolking voor onze veteranen. In landen als Amerika en Engeland is waardering voor veteranen iets waar de gehele samenleving dagelijks mee te maken heeft. Bij bijna iedere winkel zijn er acties voor veteranen, er zijn banen speciaal gereserveerd voor veteranen en waardering wordt constant uitgesproken. Wij vinden dat Nederland hierin tot op heden achterblijft en willen een gedeeltelijke cultuurverandering binnen de Nederlandse samenleving in gang brengen.

Wat doen we precies?

Door middel van het inzetten en koppelen van contacten en bedrijfsnetwerken aan individuele veteranen steunen wij hun tijdens de zoektocht naar betaald werk, werkervarings- en stageplaatsen. Ook veteranen die overwegen een bedrijf te starten, bieden we begeleiding. We zetten ons actief in om te bewerkstelligen dat veteranen een voorkeursrol krijgen bij het invullen van arbeidsplaatsen direct gelinkt aan opdrachten en aanbestedingen van het Ministerie van Defensie. Daarnaast willen we de maatschappelijke discussie over de waardering voor veteranen binnen de Nederlandse samenleving en het bedrijfsleven op gang brengen, alsook de interactie aangaan om een breder draagvlak voor veteranen te creëren. Dit wordt onder andere bewerkstelligd door zichtbaarheid te verkrijgen middels de Onbekende Helden stickers, die aangeven welke organisaties en bedrijven zich inzetten voor veteranen. Ook zetten we een uitgebreid kortingsprogramma op direct gelinkt aan de veteranenpas van het Veteraneninstituut.