Coaches

Ap, Klazina en Rob zijn zelf werkzaam geweest bij defensie, spreken jouw taal en snappen jouw uitdagingen. Zij hebben een ruime ervaring in coaching en begeleiding van burgers en militairen bij Defensie en zetten zich momenteel als vrijwilliger in voor Onbekende Helden.

Ap van Gameren
In 1974 zorgde dienstplicht ervoor dat ik bij het Korps Mariniers terecht kwam. Na de dienstplicht tekende ik nog eens voor 4 jaar bij en kwam terecht bij de Marinierskapel der Koninklijke Marine. Ik heb daar vervolgens 27 jaar met bijzonder veel plezier gewerkt. Vooral in de laatste 6 jaar heb ik, als manager van het orkest, genoten en kunnen “vlammen” door de Marinierskapel de hele wereld over te “slepen”. Optredens in Rusland, Amerika, Indonesië, Canada, Aruba, Curaçao, Frankrijk, Zwitserland, Japan, stuk voor stuk onvergetelijke optredens; het kon niet op! Tot ik in 1999 werd geveld door een heftige burn-out. Ik was totaal opgebrand en voelde me een kleuter in het lichaam van een bejaarde. Schrijven lukte niet meer: ik kon geen woorden meer vinden, ik had concentratie- en geheugenproblemen en de energie was helemaal weg.

Herstel van mijn burn-out heeft uiteindelijk anderhalf jaar geduurd. Tijdens mijn herstel ben ik – op advies van mijn toenmalige re-integratiebegeleider – gestart met de Post-hbo-opleiding Loopbaan- en Mobiliteitsadviseur bij Adriaan Hoogendijk. Achteraf gezien een cadeautje! Ik was namelijk zelf mijn eerste cliënt en moest mezelf binnenstebuiten keren en werd gedwongen mijzelf vragen te stellen of ik bijvoorbeeld een solist was of misschien toch wel een teamplayer. De dingen die ik jarenlang deed, pasten die wel bij me?

Na de opleiding bij Hoogendijk werd ik hoofd van het Centrum voor Employability en Externe Bemiddeling voor de Koninklijke Marine in Den Haag. Intern volgde ik de opleiding voor Counselor/ studiebegeleider. Ik mocht mensen begeleiden die op een keerpunt stonden in hun leven, militairen en burgerambtenaren die defensie wilden of moesten verlaten, maar ook vrijwillige mobiliteit, mensen die vastliepen in hun functie of zich afvroegen: “Is dit het nu, wil ik dit echt?”

In 2007 solliciteerde ik naar de functie van re-integratiebegeleider bij de nieuwe defensie-organisatie DienstenCentrum Re-integratie. Door Saxion Hogescholen werd ik opgeleid tot re-integratiebegeleider.

Tot aan mijn vervroegd pensioen in 2012 heb ik honderden mensen mogen begeleiden naar herstel en terugkeer in eigen functie, of naar een andere baan, zowel binnen als buiten defensie.

In 2012 ben ik mijn eigen bedrijf gestart: Sequoia Advies & Ontwikkeling en zet ik mijn vertrouwde werkzaamheden – loopbaanadvies, coaching, burn-out begeleiding, outplacement en re-integratie – voort in de burgermaatschappij. Daarnaast begeleid ik voor Buro WerkWijzer projectmatig cliënten in UWV-trajecten voor de regio Noordoost Twente.

Ook werk ik al jaren als vrijwilliger voor Onbekende Helden en verzorg ik, samen met mijn oud-collega’s Klazina van Houwelingen en Rob van Rijn – onder andere workshops voor Veteranen bij het Nederlands Veteraneninstituut in Doorn.

"ROADS ARE FOR JOURNEYS NOT DESTINATIONS"
- Ap van Gameren -

Klazina van Houwelingen 
Toen onze jongste zoon ( we hebben er drie) acht jaar was ben ik weer gaan studeren en kwam in 1990 bij toeval bij het Ministerie van Defensie te werken, in eerste instantie bij de boekhouding.

Na vijf jaren deeltijdstudie heb ik diverse functies op verschillende niveaus bij de afdeling P&O bij diverse eenheden vervuld. Het waren uitdagende functies binnen de bijzondere organisatie Defensie. Zo heb ik het in ieder geval al die jaren ervaren.

Door de mens centraal stellen, in mijn werk en adviezen aan leidinggevenden en commandanten, wilde ik mijn steentje bijdragen.

In 2007 kwam de vacature van re-integratiebegeleider voorbij. Een collega van P&O attendeerde mij er op. Het was een nieuwe functie binnen een nieuw dienstencentrum Re-integratie. Deze kans wilde ik niet voorbij laten gaan!

En…. ik mocht deze functie gaan vervullen bij de regio Breda. Het werd een fantastische tijd. Samen met twee collega’s, Ap van Gameren en Rob Van Rijn, hebben we deze regio op poten gezet. Ik heb veel militairen en burgermedewerkers mogen begeleiden, terug naar hun eigen functie of andere functie binnen of buiten Defensie.

Ik heb er ontzettend veel geleerd. Door te werken met cliënten kom je namelijk ook jezelf tegen. Wat zijn mijn kwaliteiten en dus ook mijn valkuilen? Welke uitdagingen wil ik aangaan om te groeien? Ik heb veel gelachen en we hebben ook veel geleerd van elkaar.
Door deze functie ben ik de opleiding tot coach gaan volgen. Ook de opleiding Acceptence en commitment therapie (ACT) en rouwverwerking leverde veel kennis en kunde op. Het waren opleidingen die verdieping brachten.

In 2013 werd ik hard geconfronteerd met het besef dat we het leven “ te leen” hebben gekregen. Binnen ons gezin kreeg een schoondochter twee keer kanker en onze jongste zoon kreeg een herseninfarct. In dezelfde periode overleed ook mijn vader. Dit heeft mij doen besluiten afscheid te nemen van mijn werk bij Defensie.

Maar Defensie heeft nog altijd een grote plaats in mijn hart. Toen de oprichter van de stichting Onbekende Helden mij vroeg om mee te gaan doen als vrijwilliger, was ik gelijk enthousiast.
Van het een kwam het ander. Bij het geven van een cursus solliciteren kwam naar voren dat er grote interesse was voor de vraag “ wie ben ik nu eigenlijk” ? Ap van Gameren en ik hebben toen de workshop” Wie ben ik?” ontwikkeld. Een workshop omdat het de bedoeling is dat deelnemers actief op zoek gaan naar zichzelf.

Sinds 2018 geven Ap en ik deze workshop nu bij het Veteraneninstituut. In 2020 is mijn oud-collega Rob van Rijn ook mee gaan doen, fantastisch!
En iedere keer zien we weer, met grote (be)- en verwondering en plezier, wat het doet met mensen als zij ontdekken wie zij nu eigenlijk zijn. En hoe zij daarna betere keuzes kunnen maken over hoe zij hun levensweg willen vervolgen. Dat is mijn grote motivatie om hier mee door te gaan!

"ONTDEKKEN WAT DE WEG IS IN JE LEVEN"
- Klazina van Houwelingen  -

Rob van Rijn
In 1975 ben ik begonnen aan de opleiding bij de KMar. Uiteindelijk ben ik op Schiphol tewerk gesteld en heb daar van 1977 tot medio 1999 gewerkt.

Een groot deel van deze periode werkte ik binnen het bureau falsificaten . Vanuit dit bureau ben ik veelvuldig afgereisd naar het buitenland om instructie te geven over falisificaten aan Nederlandse ambassades en buitenlandse immigratie-autoriteiten.

Gedurende deze 22 jaar heb ik mijn HAVO diploma gehaald, een toelatingsexamen gedaan voor een HBO studie, 4 jaar HBO afgerond.

In 1999 ben ik me gaan bezig houden met re-integratie binnen de KMar en heb dit gedaan toto 2006. In deze periode heb ik en een master gedaan in stressmanagement en re-integratie.

In 2006 ben ik uitgezonden geweest naar Livno en in 2007 weer terug gekeerd in Nederland. In dit korte tijdsbestek was de re-integratie inmiddels verpaarst. Dit was ondergebracht binnen het Diensten Centrum Re-integratie wat de re-integratie deed voor alle krijgsmachtdelen.

Ik werd tewerk gesteld in Breda. Daar heb ik met o.a, Ap en Klazina invulling gegeven aan de werkgeversverantwoordelijkheid “gij zult re-integreren”.

Een bijzondere periode met veel ups en soms ook wat downs. Maar wat hebben we veel weten te bereiken. Er was veel autonomie en die werd maximaal gebruikt. Kaders stonden vaak bol, niet omdat wij dat zo graag deden maar meer om het maximale te kunnen realiseren voor onze cliënten.

Tijdens deze periode, welke i.v.m. mijn FLO eindigde in 2013 heb ik nog een opleiding gevolgd tot loopbaan- en personalcoach.

Daarna heeft Defensie mij tot 2019 teruggehaald als burger vanwege een specifieke klus.

Nu ga ik voor Onbekende Helden mede invulling aan het verzorgen van trainingen. Daar dit met twee oude collega’s uit Breda is, maakt het alleen maar leuker.

Stichting Onbekende Helden
Nachtegaallaan 11
5731 XP Mierlo 

Telefoon: 0800 – 300 150
(van 10.00 tot 16.00 uur)