Meer dan 550 bedrijven uiten hun erkenning en waardering voor Veteranen door voordeel en/of korting te bieden. Vaak op vertoon van het Veteranenpas.

Je herkent de aanbieders aan het speciale logo. Deze vind je terug op hun deur of bijvoorbeeld website.

Heb of ken jij een bedrijf die zo graag erkenning en waardering voor Veteranen wil uiten? Klik hier voor meer informatie.

Veteranenpasvoordeel aanbiedingen

In iedere editie van de Checkpoint vind je onze pagina’s met veteranenvoordeelacties terug. De aanbiedingen worden ook vermeld op onze Social Media.

Op de speciale site veteranenpasvoordeel.nl staan al deze aanbieders weergegeven. Tevens in de speciale app van Onbekende Helden.