Rob van Rijn
In 1975 ben ik begonnen aan de opleiding bij de KMar.

Uiteindelijk ben ik op Schiphol tewerk gesteld en heb daar van 1977 tot  medio 1999 gewerkt.

Een groot deel van deze periode werkte ik binnen het bureau falsificaten . Vanuit dit bureau  ben ik veelvuldig afgereisd naar het buitenland om instructie te geven over falisificaten aan Nederlandse ambassades en buitenlandse immigratie-autoriteiten.

Gedurende  deze 22 jaar heb ik mijn HAVO diploma gehaald, een toelatingsexamen gedaan voor een HBO studie, 4 jaar HBO afgerond.

In 1999 ben ik me gaan bezig houden met re-integratie binnen de KMar en heb dit gedaan toto 2006. In deze periode heb ik en een master gedaan in stressmanagement en re-integratie.

In 2006 ben ik uitgezonden geweest naar Livno en in 2007 weer terug gekeerd in Nederland. In dit korte tijdsbestek was de re-integratie inmiddels verpaarst. Dit was ondergebracht binnen het Diensten Centrum Re-integratie wat de re-integratie deed voor alle krijgsmachtdelen.

Ik werd tewerk gesteld in Breda. Daar heb ik met o.a,  Ap en Klazina invulling gegeven aan de werkgeversverantwoordelijkheid “gij zult re-integreren”.

Een bijzondere periode met veel ups en soms ook wat downs. Maar wat hebben we veel weten te bereiken. Er was veel autonomie en die werd maximaal gebruikt. Kaders stonden vaak bol, niet omdat wij dat zo graag deden maar meer om het maximale te kunnen realiseren voor onze cliënten.

Tijdens deze periode, welke i.v.m. mijn FLO eindigde in 2013 heb ik nog een opleiding gevolgd tot loopbaan- en personalcoach.

Daarna heeft Defensie mij tot 2019 teruggehaald als burger vanwege een specifieke klus.

Nu ga ik voor Onbekende Helden mede invulling aan het verzorgen van trainingen. Daar dit met twee oude collega’s uit Breda is, maakt het alleen maar leuker.