Missie

Onze missie is pas geslaagd als iedere individuele veteraan zich dagelijks gewaardeerd voelt voor zijn of haar inzet en op een passende en gewenste wijze kan deelnemen aan de arbeidsmarkt.

Het ontstaan van Onbekende Helden

Onbekende Helden is ontstaan door de samenvoeging van meerdere initiatieven met steun van de toemalige IGK’s BD Lex Oostendorp en Bart Hoitink. Deze initiatieven hadden tot doel Veteranen de waardering te gaan geven die ze verdienen.

Onbekende Helden is gebouwd op 3 pijlers:

  1. Begeleiden van veteranen in hun zoektocht naar werk
  2. de (politieke) lobby ofwel simpel gezegd ‘de regelgeving omtrent veteranen, en ook de uitvoering ervan, verbeteren’
  3. Het voordeel/kortingenprogramma voor Veteranen