Workshop Mindfulness voor veteranen

Onbekende Helden biedt aan veteranen een workshop Mindfulness met trainer Eric Oostdijk. In 2022 gaat de stichting Onbekende Helden weer een stapje verder in het aanbieden van verdieping en persoonlijke ontwikkeling voor veteranen. Mindfulness trainer Eric Oostdijk gaat vanaf april 2022 de workshop Mindfulness geven op het Nederlands Veteranen Instituut.

Eric Oostdijk “Tussen stimulus en respons bestaat een korte tijd. In die tijd vormt zich onze (vaak) automatische reactie. Met het trainen van mindfulness verlengen we deze korte tijdspanne, waardoor meer ruimte ontstaat om een bewust antwoord te geven.

Mindfulness traint in het leren geven van een bewust en passend antwoord door het trainen van gerichte aandacht in het huidige moment, zonder gelijk te oordelen. Alleen op die manier kunnen we opmerken wat er gebeurt, waar we ons mogelijk tegen verzetten en waar we ons aan vastklampen. Als we deze tweestrijd kunnen (en durven) loslaten, ontstaat er meer mentale vrijheid, energie, veerkracht en balans.”

Ben je veteraan en wil je deelnemen aan deze workshop op donderdag 28 april, meld je dan aan voor 21 april 2022 via info [at] onbekendehelden [dot] nl

Meer informatie over de workshop Mindfulness of over trainer Eric Oostdijk, kijk bij workshops.

Workshop ‘Wie ben ik?’
Start in februari 2022

Als je aan het nadenken gaat over deze vraag dan heb je kans dat je in cirkeltjes gaat ronddraaien. Je kunt dan geen afstand meer nemen tot de vragen die hieruit naar voren komen zoals: wat wil ik? En wat kan ik?

Nieuwe data workshop ‘Wie ben ik?’

De volgende workshop vindt plaats op de woensdagen 23 februari, 16 maart, 30 maart en 6 april 2022. Ga naar workshop ‘Wie ben ik? voor meer informatie.

Stichting Onbekende Helden verkrijgt ANBI status

MIERLO –  18 januari 2021 – De Stichting Onbekende Helden is aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). De ANBI-status biedt voor donateurs fiscale voordelen en dat zal het werven van fondsen vergemakkelijken. Dit gaat in met terugwerkende kracht per 15 oktober 2020.

Désirée Donkers van de stichting Onbekende Helden is blij met dit goede nieuws. ‘We ervaren dit besluit van de Belastingdienst als steun en als een signaal dat we op de juiste weg zijn om een bijdrage te leveren aan de erkenning en waardering van de Nederlandse veteranen!’

Stichting Onbekende Helden is ontstaan als initiatief vanuit het bedrijfsleven als praktische uiting van waardering voor de veteranen die zich hebben ingezet voor de wereldwijde vrede, veiligheid en vrijheid. Dit doet de stichting door het koppelen van contacten en bedrijfsnetwerken aan veteranen.

Het op gang brengen van de maatschappelijke discussie over waardering van veteranen door onder andere het Veteranenpasvoordeelprogramma is een belangrijke activiteit. Ook is stichting Onbekende Helden actief om veteranen een voorkeursrol te geven bij het invullen van arbeidsplaatsen direct gelinkt aan opdrachten en aanbestedingen van het Ministerie van Defensie.

Met de donaties kan de stichting Onbekende Helden de dienstverlening verder uitbreiden, professionaliseren en intensiveren. Veteranen doen steeds vaker een beroep op de stichting voor coaching en begeleiding. Ook de belangstelling voor onze workshops neemt toe.

Voor meer informatie over de Stichting Onbekende Helden, kijk op www.onbekendehelden.nl

Noventas en Nh1816 Verzekeringen doneren € 15.000,- aan Stichting Onbekende Helden

Noventas en Nh1816 steunen Veteranen

MIERLO –Stichting Onbekende Helden ontving deze week een ruime gift van de coöperatie Nh1816 Verzekeringen en de adviseurs van Noventas Verzekeringen. De welkome bijdrage wordt geïnvesteerd in middelen om, ondanks de beperkingen die het covid virus ons oplegt, in contact te blijven met de veteranen in Nederland en ze de maatschappelijke hulp te blijven bieden die zo hard nodig is.

Het team van Stichting Onbekende Helden staat voor grote uitdagingen om hun dienstverlening aan de 110.000 veteranen in Nederland te blijven uitvoeren. Workshops en bijeenkomsten om ze te helpen bij de orientatie op de arbeidsmarkt zijn nog maar beperkt mogelijk. Ook het geven van presentaties aan bedrijven en organisaties om zo meer partners voor het Veteranenpasvoordeel-programma te krijgen staat op een laag pitje.

Aanpassingen nodig bij hulp aan veteranen
Désirée Donkers van Onbekende Helden legt uit: “Onze trainers/coaches zijn gewend om groepen van zo’n 20 veteranen te begeleiden in hun oriëntatie op de arbeidsmarkt. Nu zijn we toegewezen op zoomsessies, webinars en workshops met beperkte capaciteit, die lang niet altijd hetzelfde effect sorteren. In de gesprekken met de veteranen merken zij dat juist tijdens de lockdowns en veranderde economische omstandigheden behoefte in aan begeleiding en ondersteuning”.

Investeringen nodig
Om de veteranen beter van dienst te kunnen zijn tijdens de anderhalve meter samenleving is Onbekende Helden gedwongen te investeren in middelen en manuren. Eén op één sessies op kleine locaties zijn nog steeds mogelijk. Maar de professionele begeleiding en overhead van die locaties zorgen voor hogere kosten.

Minder sponsorinkomsten
“Normaal gesproken is het een investering die we zelf kunnen bekostigen voor onze veteranen,” gaat Jasper Schoenmakers verder. Onze stichting is echter afhankelijk van sponsorinkomsten en donaties, die we ontvangen bij onder andere evenementen en businessclubs. Dit soort activiteiten vinden nu ook nagenoeg niet meer plaats.

Noventas helpt
Gabri Hessels is directeur van Noventas Verzekeringen. Een groot deel van zijn klanten bestaat uit militairen, zowel actief als postactieve. Zijn betrokkenheid bij Defensie is mede daardoor erg groot. Hij legt uit: “Wij dragen onze Veteranen een warm hart toe en juist in deze tijden is het belangrijk om onze erkenning en waardering te laten zien. Daarom willen wij Stichting Onbekende Helden graag steunen en hebben daarvoor de samenwerking opgezocht met NH1816”. “Wij werken in de advisering van onze relaties samen met gerenommeerde verzekeraars. Voor particuliere schadeverzekeringen is dit Nh1816 Verzekeringen. Deze maatschappij heeft naast een excellente dienstverlening als kenmerk dat ze een coöperatie is met oog voor de wereld om ons heen.”

Extra fonds namens Coöperatie Nh1816
Een deel van de winst van deze verzekeraar investeert Nh1816 in de samenleving door het steunen van goede doelen. Speciaal voor mensen die tijdens de coronacrisis extra geraakt zijn, heeft Nh1816 een extra fonds opgezet. Noventas, dat zelf een substantieel deel van de donatie draagt, heeft met succes een beroep gedaan op dit fonds om samen onbekende helden te steunen.

Bijzondere tijden vragen om bijzondere initiatieven
“De samenleving heeft het in deze tijden van het coronavirus ontzettend zwaar. Als coöperatieve verzekeraar ondersteunen wij kwetsbare mensen en maatschappelijke projecten samen met onze adviseurs en verzekerden”, vertelt Dorine van Basten, bestuurslid Coöperatie Nh1816. “Wij hebben daarom een budget van 200.000 euro vrijgemaakt om steun te bieden waar die nú het hardst nodig is. Dat is waar Nh1816 voor staat: we verzekeren met oog voor de wereld om ons heen en zetten samen de schouders onder sterke maatschappelijke initiatieven. We zorgen voor elkaar.”

oktober, 2020.

Na 5 jaar lobby: Missie geslaagd.

Veteranen voortaan onderdeel aanbestedingscriteria Defensie

Een van de drie pijlers van Stichting Onbekende Helden is,  naast het kortingenprogramma voor Veteranen en de begeleiding van Veteranen in de zoektocht naar werk, de (politieke) lobby ofwel simpel gezegd ‘de regelgeving omtrent veteranen, en ook de uitvoering ervan, verbeteren’. Dit gebeurt achter de schermen in de vele gesprekken die wij hebben met politici, de defensietop en civiele uitvoerders zoals UWV, provinciale en gemeentelijke bestuurders.

In 2015 hebben wij al onze eerste brief met dit onderwerp naar het Ministerie van Defensie en de Commandant der Strijdkrachten (CDS) verstuurd. Vanaf dat moment zijn we druk bezig dit in de USA veel gebruikte systeem van social-return voor Veteranen in Nederland uit te leggen, onder de aandacht te brengen en breed te introduceren.

Stichting Onbekende Helden is dan ook enorm trots met jullie te mogen delen dat er een pilot wordt gestart waarbij social-return voor Veteranen onderdeel wordt van de selectiecriteria bij aanbestedingen van het Ministerie van Defensie. Dit staat beschreven in de Veteranennota 2019-2020 die vorige week is aangeboden door minister Ank Bijleveld aan de Tweede Kamer.

Extra kansen voor Veteranen

Dit gaat heel veel extra kansen opleveren voor de veteranen die een beperking hebben opgelopen om deels of volledig te kunnen participeren op de arbeidsmarkt. (Indien mogelijk en gewenst natuurlijk)

Bedrijven die Defensie als klant hebben kunnen c.q. moeten zich gaan onderscheiden door extra aandacht, mogelijkheden en arbeidsplaatsen voor veteranen op te nemen in hun aanbestedingsvoorstel! Het spitst zich toe op veteranen met een achterstand op de arbeidsmarkt.

Het Team van Onbekende Helden bedankt iedereen die ons heeft geholpen dit resultaat te kunnen bereiken

www.onbekendehelden.nl / info [at] onbekendehelden [dot] nl

Over Stichting Onbekende Helden

Stichting Onbekende Helden is een organisatie ontstaan vanuit het bedrijfsleven als praktische uiting van waardering voor onze veteranen die zich hebben ingezet voor de wereldwijde vrede, veiligheid en nationale vrijheid. Een veteraan is een (voormalig) militair die onder oorlogsomstandigheden heeft gediend en/of voor één of meerdere vredesoperaties naar het buitenland uitgezonden is geweest. Die militair kan bij ieder krijgsmachtdeel hebben gediend en zowel in detachementsverband of individueel uitgezonden zijn geweest.

juni, 2020

Nieuwe locatie voor Stichting Onbekende Helden

Onbekende Helden betrekt vanaf medio 2020 een nieuwe locatie in Tilburg zuid. Hier opent Stichting Veteranen Hart van Brabant een ontmoetingscentrum aan de Matterhornstraat. In het jaar dat de stichting vijf jaar bestaat, krijgt ze een eigen honk , in het gebouw waar voorheen stichting Rolita huisde. Het moet een ‘thuis’ worden waar veteranen hun verhaal kwijt kunnen. Onbekende Helden maakt gebruik van ruimte en faciliteiten in de nieuwe locatie.

Huiskamer voor Veteranen

“Voor Stichting Veteranen Hart van Brabant gaat hiermee een grote wens in vervulling”, zegt voorzitter Pim van der Velden. ,,Wij zijn hier heel blij mee. Dit is een kroon op ons houten jubileum.”  Je wilt je senang voelen ,,Als jij als veteraan het ergens moeilijk mee hebt en je wilt je verhaal kwijt, dan is het fijn om dat te doen in een omgeving waar je je senang voelt”, aldus Van der Velden. ,,Zo’n plek gaan we creëren: een huiskamer waar oorlogsveteranen hun verhaal kunnen doen of met lotgenoten kunnen praten. Daarnaast willen we het thuisfront te bereiken.” In de regio Hart van Brabant wonen er zo’n 2.500 veteranen.

Mogelijkheden voor verdere groei Stichting Onbekende Helden

Jasper Schoenmakers (voorzitter Stichting Onbekende Helden): “Onbekende Helden was op haar huidige locatie uit haar jasje gegroeid. We zijn dan ook erg blij met deze mogelijkheid. Door deze samenwerking zijn we nog meer betrokken bij Veteranen en hun thuisfront en kunnen we ervaringen uitwisselen. Graag betrekken we nog meer Veteranen-initiatieven hierbij”.

Het is de bedoeling dat het ontmoetingscentrum ook wordt gebruikt voor lezingen en activiteiten. Het gaat vijf dagen in de week op wisselende tijden open en wordt bemand door vrijwilligers. De aankoop en verbouwing kunnen plaatsvinden door medewerking van de Gemeente Tilburg.

maart, 2019

   

Interview met IGK en Onbekende Helden in opinieblad forum van VNO-NCW

In de VS ben je als bedrijf verplicht om Veteranen in dienst te nemen. Daar is het normaal om op straat tegen oud-strijders “Thank you for your Service” te zeggen. Ze krijgen korting in winkeld, voorrang in de rij op het vliegveld. In Nederland is de zorg voor oud-militairen goed geregeld. Maar waardering? Daar zijn Nederlanders te nuchter voor. Lees meer over de drive van Jasper Schoenmakers.  https://www.vno-ncw.nl/forum/deze-ondernemer-wil-iets-terug-doen-voor-de-veteraan

Samenwerking Optisport en Onbekende Helden

Afgelopen week is de samenwerking tussen Optisport en Stichting Onbekende Helden ingegaan. Deze stichting zet zich in voor de belangen van meer dan 150.000 Nederlandse veteranen die zich met gevaar voor eigen leven hebben ingezet voor vrijheid en veiligheid. Als blijk van erkenning en waardering voor deze doelgroep geeft Optisport veteranen 15% korting op vertoon van de veteranenpas. De korting geldt voor alle Optisport locaties in Nederland.

Tangram helpt Veteranen

Tangram, leverancier van software op het gebied van recruitment en mobiliteit, is supporter van de Stichting Onbekende Helden. De Stichting Onbekende Helden is opgericht om oorlogsveteranen te helpen. Door middel van het koppelen van contacten en bedrijfsnetwerken aan individuele veteranen steunt zij hen bij de zoektocht naar werk.

Veel veteranen stellen dit initiatief erg op prijs en schrijven zich in bij Onbekende Helden. Ook ondersteunen steeds meer werkgevers Onbekende Helden en melden zich met vacatures, waarvoor zij graag geschikte veteranen voorgesteld krijgen. Dit werd tot voor kort allemaal handmatig verwerkt door de vrijwilligers van de stichting. Dat was niet meer te doen. Toen Tangram benaderd werd door één van deze vrijwilligers, een voormalige Tangram software gebruiker, hoefde Maurice Meesters, Directeur van Tangram, dan ook niet lang na te denken en besloot een RIS recruitment systeem aan Onbekende Helden te doneren.

Dit RIS systeem ondersteunt onder meer de volgende werkzaamheden:

· Verwerking van inschrijvingen van veteranen

· Beheren van de talentpool van veteranen

· Begeleiding van veteranen in trajecten richting een baan

· Verwerking van aanvragen van bedrijven

· Matching van aanvragen met de talentpool

· Voorstellen van geschikte veteranen

Op 2 januari 2017 werd deze donatie op symbolische wijze bekrachtigd door de overhandiging van een cheque aan Jasper Schoenmakers, voorzitter van de Stichting Onbekende Helden, onder toeziend oog van Generaal Hoitink, Inspecteur-Generaal der Krijgsmacht. Ook aanwezig was Ruben Lamot, kersvers directielid van Tangram en zelf ook Afghanistan veteraan.

Valkenswaardse stichting Onbekende Helden pleit voor kortingspas voor veteranen

Oud-militairen die korting krijgen bij bijvoorbeeld de supermarkt. Als het aan de stichting Onbekende Helden in Valkenswaard ligt, gaat dat binnenkort gebeuren. De stichting werkt aan een kortingpas voor veteranen. Want de veteranen kunnen wel een steuntje gebruiken, zeggen ze