Meer dan 550 bedrijven uiten hun erkenning en waardering voor Veteranen door voordeel en/of korting te bieden. Vaak op vertoon van het Veteranenpas.

Op de speciale site veteranenpasvoordeel.nl staan al deze aanbieders weergegeven. Tevens in de speciale app van Onbekende Helden.

Je herkent de aanbieders aan het speciale logo. Deze vindt je terug op hun deur of bijvoorbeeld website.

Heb of ken jij een bedrijf die zo graag erkenning en waardering voor Veteranen wil uiten? Klik hier voor meer informatie.