Missie

Onze missie is pas geslaagd als iedere individuele veteraan zich dagelijks gewaardeerd voelt voor zijn of haar inzet en op een passende en gewenste wijze kan deelnemen aan de arbeidsmarkt.

Het ontstaan van Onbekende Helden

Er waren 2 partijen die los van elkaar initiatieven aan het ontwikkelen waren om veteranen de waardering te gaan geven die ze verdienen. Lex Oostendorp, IGK BD, en Fred Janssen waren bezig met het ontwikkelen van een veteranen voordeelpas. Jasper Schoenmakers had het idee om een netwerksysteem op te zetten om veteranen en werkgevers aan elkaar te koppelen alsmede kortingen te bedingen voor veteranen en hun gezin. Na koppeling van deze 2 partijen door Generaal B. Hoitink, de huidige IGK, hebben wij besloten de initiatieven en krachten te bundelen en is Stichting Onbekende Helden ontstaan.