Nieuwe locatie voor Stichting Onbekende Helden

Onbekende Helden betrekt vanaf medio 2019 een nieuwe locatie in Tilburg zuid. Hier opent Stichting Veteranen Hart van Brabant een ontmoetingscentrum aan de Matterhornstraat. In het jaar dat de stichting vijf jaar bestaat, krijgt ze een eigen honk , in het gebouw waar voorheen stichting Rolita huisde. Het moet een ‘thuis’ worden waar veteranen hun verhaal kwijt kunnen. Onbekende Helden maakt gebruik van ruimte en faciliteiten in de nieuwe locatie.

Huiskamer voor Veteranen 

“Voor Stichting Veteranen Hart van Brabant gaat hiermee een grote wens in vervulling”, zegt voorzitter Pim van der Velden. ,,Wij zijn hier heel blij mee. Dit is een kroon op ons houten jubileum.”  Je wilt je senang voelen ,,Als jij als veteraan het ergens moeilijk mee hebt en je wilt je verhaal kwijt, dan is het fijn om dat te doen in een omgeving waar je je senang voelt”, aldus Van der Velden. ,,Zo’n plek gaan we creëren: een huiskamer waar oorlogsveteranen hun verhaal kunnen doen of met lotgenoten kunnen praten. Daarnaast willen we het thuisfront te bereiken.” In de regio Hart van Brabant wonen er zo’n 2.500 veteranen.

Mogelijkheden voor verdere groei Stichting Onbekende Helden

Jasper Schoenmakers (voorzitter Stichting Onbekende Helden): “Onbekende Helden was op haar huidige locatie uit haar jasje gegroeid. We zijn dan ook erg blij met deze mogelijkheid. Door deze samenwerking zijn we nog meer betrokken bij Veteranen en hun thuisfront en kunnen we ervaringen uitwisselen. Graag betrekken we nog meer Veteranen-initiatieven hierbij”. 

Het is de bedoeling dat het ontmoetingscentrum ook wordt gebruikt voor lezingen en activiteiten. Het gaat vijf dagen in de week op wisselende tijden open en wordt bemand door vrijwilligers. Ook de stichting H.A.E.R.T neemt haar intrek. De aankoop en verbouwing kunnen plaatsvinden door medewerking van de Gemeente Tilburg. 

   

Interview met IGK en Onbekende Helden in opinieblad forum van VNO-NCW

In de VS ben je als bedrijf verplicht om Veteranen in dienst te nemen. Daar is het normaal om op straat tegen oud-strijders “Thank you for your Service” te zeggen. Ze krijgen korting in winkeld, voorrang in de rij op het vliegveld. In Nederland is de zorg voor oud-militairen goed geregeld. Maar waardering? Daar zijn Nederlanders te nuchter voor. Lees meer over de drive van Jasper Schoenmakers.  https://www.vno-ncw.nl/forum/deze-ondernemer-wil-iets-terug-doen-voor-de-veteraan

Samenwerking Optisport en Onbekende Helden

Afgelopen week is de samenwerking tussen Optisport en Stichting Onbekende Helden ingegaan. Deze stichting zet zich in voor de belangen van meer dan 150.000 Nederlandse veteranen die zich met gevaar voor eigen leven hebben ingezet voor vrijheid en veiligheid. Als blijk van erkenning en waardering voor deze doelgroep geeft Optisport veteranen 15% korting op vertoon van de veteranenpas. De korting geldt voor alle Optisport locaties in Nederland.

Tangram helpt Veteranen

Tangram, leverancier van software op het gebied van recruitment en mobiliteit, is supporter van de Stichting Onbekende Helden. De Stichting Onbekende Helden is opgericht om oorlogsveteranen te helpen. Door middel van het koppelen van contacten en bedrijfsnetwerken aan individuele veteranen steunt zij hen bij de zoektocht naar werk.

Veel veteranen stellen dit initiatief erg op prijs en schrijven zich in bij Onbekende Helden. Ook ondersteunen steeds meer werkgevers Onbekende Helden en melden zich met vacatures, waarvoor zij graag geschikte veteranen voorgesteld krijgen. Dit werd tot voor kort allemaal handmatig verwerkt door de vrijwilligers van de stichting. Dat was niet meer te doen. Toen Tangram benaderd werd door één van deze vrijwilligers, een voormalige Tangram software gebruiker, hoefde Maurice Meesters, Directeur van Tangram, dan ook niet lang na te denken en besloot een RIS recruitment systeem aan Onbekende Helden te doneren.

Dit RIS systeem ondersteunt onder meer de volgende werkzaamheden:

· Verwerking van inschrijvingen van veteranen

· Beheren van de talentpool van veteranen

· Begeleiding van veteranen in trajecten richting een baan

· Verwerking van aanvragen van bedrijven

· Matching van aanvragen met de talentpool

· Voorstellen van geschikte veteranen

Op 2 januari 2017 werd deze donatie op symbolische wijze bekrachtigd door de overhandiging van een cheque aan Jasper Schoenmakers, voorzitter van de Stichting Onbekende Helden, onder toeziend oog van Generaal Hoitink, Inspecteur-Generaal der Krijgsmacht. Ook aanwezig was Ruben Lamot, kersvers directielid van Tangram en zelf ook Afghanistan veteraan.

Valkenswaardse stichting Onbekende Helden pleit voor kortingspas voor veteranen

Oud-militairen die korting krijgen bij bijvoorbeeld de supermarkt. Als het aan de stichting Onbekende Helden in Valkenswaard ligt, gaat dat binnenkort gebeuren. De stichting werkt aan een kortingpas voor veteranen. Want de veteranen kunnen wel een steuntje gebruiken, zeggen ze